Trào ngược dạ dày có gây nguy hiểm không?

Trào ngược dạ dày có gây nguy hiểm không?

Trào ngược dạ dày thực quản có thể điều trị dễ dàng ở những giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi bệnh không được phát hiện sớm hoặc điều trị đúng cách có thể gây ra những hậu quả không thể phục hồi với người bệnh.

Hotline 1800.0097